Vondráček F. Husité dvacátého stolecí. Deník ruského legionáře

Автор: Vondráček F.
Место издания: Praha
Год издания: 1922
Ключевые слова: ,

От автора: я предоставляю на всеобщее обозрение свой дневник, который я вел, будучи солдатом Русского легиона. Признаюсь, я полностью отдаю себе отчет в том, что многие страницы дневника заставят читателя остановиться в изумлении, а возможно, и покачать головой в недоумении. Я все хорошо продумал и обдумал, прежде чем взялся за публикацию этих записок. Но если я не хочу сам заниматься мистификацией, то я не имею права ничего скрывать из своего дневника, не должен опускать статьи по вопросам, о которых я, возможно, осведомлен только сегодня и которые, как явствует из этого дневника, были написаны вдали от зеленых столов. Я жил в непосредственном контакте со своей ротой восьмого полка, и все, что я привожу в своем дневнике, я считаю голосом чехословацкого солдата.

Первая часть дневника Франтишека Вондрачека: Deník československého dobrovolníka z doby ruské revoluce v r. 1917ÚVODEM: Otevírám veřejnosti svůj deník, který jsem si psal jako voják ruské legie. Přiznávám se, že jsem si plně vědom toho, že nad mnohými místy deníku se čtenář s údivem pozastaví a nad mnohým že snad i povážlivě zakroutí hlavou. Všechno jsem dobře uvážil a dobře jsem si rozmyslil, než jsem se odhodlal uveřejniti tyto zápisky. Nechci-li však sám se dopustiti mystifikace, pak nemám práva zatajovati něco ze svého deníku, nesmím vvnechati ani statí o věcech, o nichž snad teprve dnes jsem informován, a které, jak je přináší tuto můj deník, byly psány daleko od zelených stolů. 2il jsem v přímém styku se svou rotou osmého pluku, a to všechno, co přináší můj deník, pokládám za hlas československého vojáka.

Snad by mohl někdo namítati, že není dnes ještě vhodná doba uveřejňovati zápisky. Domnívám se, že naše společná povinnost к historii našeho národa každému z nás přikazuje, přispěti, pokud ize nejvíce, к poznání doby boje za svobodu. Neboť ne na nás a přítomnost třeba mysliti, nýbrž na budoucnost a naše potomky. Dověděl-li se již národ na příklad o tom, že mnoho desítek našich bratrů přivezeno bylo do vlasti jako vězňové, mohl-li národ býti udržován v nejistotě o nás a našem žití v cizině, proč se báti říci pravdu, jež byla naším jediným vůdcem po celou dobu boje za svobodu? Myslím, že právě zájem historie je mnohem důležitější, než jednotlivci. Protože ani já nemohl jinak žiti, než jak pozná čtenář z obsahu mé knihy, proto předkládám mu, když by nemohl uznati výše uvedených důvodů, aspoň pravdu o tom, jak žil jsem já sám.

Чтобы было удобнее, книгу можно заранее просмотреть:

Скачать Frantisek-Vondracek.-Husite-dvacateho-stoleci.-Denik-ruskeho-legionare.pdf (49,6 МБ)
Всего скачиваний: 29

На всякий случай напоминаем, что библиотека сопровождает предлагаемые книги цитатами из оригинальных предисловий, аннотаций и авторских предуведомлений, и совершенно необязательно разделяет мнение авторов книг, аннотаций и предисловий об описываемых событиях или лицах.